top of page

čt 15. 2.

|

V-LIFE, pasáž ČTK

SPECIAL EDITION ECSTATIC DANCE s dj KAT SPARKLEZ (USA), ANNA FLOWSOME (IT) & MAAR | ČTVRTEK 15.2. | V-Life | Praha

spontánní vědomý tanec

SPECIAL EDITION ECSTATIC DANCE s dj KAT SPARKLEZ (USA), ANNA FLOWSOME (IT) & MAAR | ČTVRTEK 15.2. | V-Life | Praha
SPECIAL EDITION ECSTATIC DANCE s dj KAT SPARKLEZ (USA), ANNA FLOWSOME (IT) & MAAR | ČTVRTEK 15.2. | V-Life | Praha

Čas a místo

15. 2. 2024 17:45 – 23:00

V-LIFE, pasáž ČTK, Opletalova 919/5, 110 00 Praha 1-Nové Město, Česko

O události

🔔 Pro zobrazení veškerých informací k události je třeba kliknout/ťuknout níže na "Zobrazit více".

English down below

💗 Srdečně zveme na další z řady ECSTATIC DANCE SPECIAL EDITION. Tentokrát ve ČTVRTEK 15.2.2024.

V tomto případě bychom celý večer mohli nazvat jako FEMININE POWER NIGHT. Provázet tímto večerem vás totiž budou hned tři velmi výrazné a nepřehlédnutelné ženy a spolu v jednom prostoru se jejich energie ještě znásobí.

Za dj pultem přivítáme KAT SPARKLEZ z USA, která vás vezme na taneční cestu plnou barev a radosti, tomu všemu bude předcházet kakaová ceremonie a společné zpívání v kruhu spolu s ANNA FLOWSOME z Itálie a MAAR (Markétou Faustovou).

Vydejme se tedy společně na cestu, která nám otevírá srdce. Pod vedením Anny a Markéty, v rámci posvátného kakaového obřadu a společného sdílení manter, uctíme ducha čistého kakaa, následně necháme promlouvat naše pravé já prostřednictvým spontánního tance a na závěr se propojíme v našich srdcích opět skrze společný zpěv s Annou a Maar.

Oslavujme radost, uvolnění a kolektivní transformaci 🤩

🔔Prostor otevíráme v 17.30 hod.

🔔Začátek programu je v 18.00 hod.

KDE? V-LIFE, v pasáži ČTK (naproti vstupu do divadla Radka Brzobohatého) , Opletalova 5, Praha 1

Více o události zde:

https://www.facebook.com/events/1411178736142683

VSTUPNÉ PŘEDPRODEJ (předprodej končí vždy ve čtvrtek ve 12hod) 🎫500 Kč pro členy Venio klubu 🎫 550 Kč veřejnost

🔔Vstupenky online k zakoupení zde: https://www.venio-prostor.cz/akce/ctvrtecni_ecstatic_dance/#/154

🔔Členství ve Venio klubu je zcela zdarma a bez závazku, přihlásit se můžete zde: https://www.venio-prostor.cz/o-clenstvi/

VSTUPNÉ NA MÍSTĚ 

🎫 550 Kč pro členy Venio klubu

🎫 600 Kč veřejnost

KDY? Čtvrtek 15.2. 2024 od 17.30- 23.00

KDE? V-LIFE, v pasáži ČTK (naproti vstupu do divadla Radka Brzobohatého) , Opletalova 5, Praha 1

PRŮBĚH VEČERA

17.30 - otevření prostoru

18:00 - 19.30 - uvítací kruh, kakaová ceremonie a singing circle (ANNA & MAAR)

19.30 - 21.30 - DJ KAT SPARKLEZ Ecstatic Dance set

21.30 - 22.00 - závěrečná relaxace a soul singing (ANNA & MAAR)

22.00 - 22.30 - závěrečný kruh

22.30 - 23.00 - free flow (volná zábava) u společného čaje

PRŮVODCI VEČERA

KAT SPARKLEZ

Katzi, je oddanou praktikující jógy, spoluzakladatelkou školy Shamanika Yoga School a vědomá průvodkyně rozšiřující vědomí, hladce propojuje sféru wellness a beatů. S více než 1 000 hodinami rozmanitého jógového tréninku naplňuje své lekce moudrostí a esencí odlehčeného srdce. Kromě jógy je Katzi vášnivou DJkou, která se vám na poli hudebně-taneční krajiny pomůže otevřít vaše srdce a pozve k nevázanému svobodnému projevu.

Její hudební beaty, od afro a organických, až po disco, nesou rytmický puls, který synchronizuje vaše srdce s pulsem země. Vydejte se s ní na transformační cestu, kde se pohyb, všímavost a hudba, která podněcuje duši, spojují v oslavu pohody a zvukové blaženosti.

👉Hudební sety od Katzi na Soundcloud: https://on.soundcloud.com/XaWRKUqGGKJYLCQP8

👉 Katzi na Instagramu: Instagram: https://www.instagram.com/katsparklez...

ANNA FLOWESOME

Anna, původně pocházející z Itálie a nyní žije střídavě v Čechách a na Ibize, je to vášnivá, živá, radostná lidská duše s posláním podnítit transformaci, zvýšit vibrace ZEMĚ SRDCE, šířit LÁSKU, RADOST a MÍR a podnítit motivaci žít život zdravým a naplněným srdcem.

V roce 2018 Anna založila Flawsome Yoga Wellness. Žije ve službě naší komunitě a světu prostřednictvím výuky jógy, workshopů, bhakti a kírtanu, holistického wellness koučování a zprostředkovává kakaové obřady, rituály, vědomé akce a transformační pobyty po celé Evropě.

Anna je na cestě neustálého osobního a duchovního vývoje, rozšiřování srdce a znovuobjevování svého autentického Já a zároveň je průkopnicí vytváření nového sociálního paradigmatu zakořeněného v systémech míru a lásky.

👉Anna na Instagramu: https://www.instagram.com/anna_flawsomeyoga/

MAAR (Markéta Faustová)

Markéta učí jógu od roku 2010 a Prana Flow Yogu od roku 2016. Vede ženské rituály a ceremonie. Věnuje se zpěvu, hlasu, hře na různé nástroje, dechu, doteku a aromaterapii. Miluje zpěv, hudbu, tanec a propojování duší. Jako MAAR soul singing spojuje srdce skrze společný zpěv.

Je průvodkyní kakaových ceremonií. S laskavostí tvoří bezpečný posvátný prostor pro transformaci, hru i otevření emocí. Její heslo je Dream big, Fly high, land happy.

👉Markéta na Instagramu: https://www.instagram.com/marketafaustovayoga/ https://www.instagram.com/marketafaustovayoga/

👉Markéta na Facebooku: https://www.facebook.com/marketa.faustova.1 https://www.facebook.com/marketafaustovayoga

PRAVIDLA VEČERA

👉 tančíme naboso, bez vlivu alkoholu a drog

👉 v prostoru, kde tančíme nemluvíme

👉 během večera není povoleno pořizovat fotografie nebo video záznamy

👉 v tanečním prostoru nepoužíváme mobilní telefony

Těšíme se na vás 💕

KATZI, ANNA, MAAR, Ecstatic Dance Tribe tým & Venio

ENGLISH

💗 We warmly invite you to another ECSTATIC DANCE SPECIAL EDITION series. This time on THURSDAY 15/02/2024.

In this case, we could call the whole evening a FEMININE POWER NIGHT. You will be accompanied this evening by three very passionate and unforgetable women by themselves and together in one space, their energy will multiply even more.

Behind the DJ desk, we will welcome KAT SPARKLEZ from the USA, who will take you on a dance journey full of colors and joy, all of which will be preceded by a cocoa ceremony and singing together in a singing circle with ANNA FLOWSOME from Italy and MAAR (Markéta Faustová).

Embark on a heart-opening journey led by Anna Flawsome with a sacred cacao ceremony, where we share mindful mantras and honor the spirit of pure cacao. Following this, immerse yourself in an ecstatic dance—a conscious dance party where movement becomes meditation.

DJ Katzi will set the vibe with a kaleidoscope of sounds infused with organic electronic heart expanding elements. Join us for a transformative fusion of ancient ceremony and modern expression, celebrating joy, release, and collective transformation.

🔔Door opening 5.30pm.

🔔Program starts at 6pm.

TICKETS PRESALE (presale ends on Thursday 15.2. at noon)

🎫 500 CZK Venio members

🎫 550 CZK regular tickets

🔔Tickets online here:

https://www.venio-prostor.cz/akce/ctvrtecni_ecstatic_dance/#/154

🔔Venio membership is for free, you can register here:

https://www.venio-prostor.cz/o-clenstvi/

TICKETS AT THE DOOR

🎫 550 CZK Venio members

🎫 600 CZK regular tickets

WHEN?

THURSDAY 15.2. 2024 od 5.30pm - 11pm

WHERE?

V-LIFE, ČTK passage (opposite the Radek Brzobohatý theatre entrance) , Opletalova 5, Praha 1

PROGRAM

5:30pm - door opening

6pm - 7.30pm - opening circle & cacao ceremony

7.30pm - 9.30pm - DJ Kat Sparklez Ecstatic Dance set

9.30pm - 10pm - relaxation & singing circle

10pm - 10.30pm - closing circle

10.30pm - 11pm - free flow

KAT SPARKLEZ

Katzi, a dedicated yoga practitioner, co-founder of Shamanika Yoga School, and conscious expander, seamlessly blends the realms of wellness and beats. With over 1,000 hours of diverse yoga training, she infuses her classes with wisdom and a lighthearted essence. Beyond yoga, Katzi is a passionate DJ, curating musical landscapes that make the heart expand and set you free.

Her beats, ranging from Afro and organic to disco, carry a rhythmic pulse that synchronizes your heart with the pulse of the earth. Join her for a transformative journey where movement, mindfulness, and soul-stirring music converge in a celebration of well-being and sonic bliss.

👉Katzi on Soundcloud:

SoundCloud: https://on.soundcloud.com/XaWRKUqGGKJYLCQP8

👉Katzi on Instagram:

https://www.instagram.com/katsparklez/

ANNA FLOWSOME

Originally hailing from Italy and now living in between Czech and Ibiza, Anna is a vibrant, joyous human soul on a mission to spark transformation, raise EARTHEART vibration, spread LOVE, JOY and PEACE and ignite motivation to live a healthy and fulfilling heart-based life.

Since 2018 Anna founded Flawsome Yoga Wellness. She lives in service to our community and the world through Yoga teachings, workshops, Bhakti and kirtan, holistic wellness coaching and she facilitates Cacao Ceremonies, rituals, conscious events and transformational retreats around Europe.

Anna is on a path of constant personal and spiritual evolution, heart expansion, and re-discovery of her authentic Self while being an agent of creation of a new social paradigm rooted in systems of peace & love.

👉Anna on Instagram:

https://www.instagram.com/anna_flawsomeyoga/

MAAR (Markéta Faustová)

Markéta has been teaching yoga since 2010 and Prana Flow Yoga since 2016. She leads women's rituals and ceremonies. She is dedicated to singing, voice, playing various instruments, breath, touch and aromatherapy. She loves singing, music, dancing and connecting souls. Like MAAR soul singing she connects hearts through singing together.

She is a cacao ceremony guide. With kindness she creates a safe sacred space for transformation, play and space for sharing emotions. Her motto is Dream big, Fly high, land happy.

👉Markéta on Instagram:

https://www.instagram.com/marketafaustovayoga/

https://www.instagram.com/marketafaustovayoga/

👉Markéta on Facebook:

https://www.facebook.com/marketa.faustova.1

https://www.facebook.com/marketafaustovayoga

WHAT IS ECSTATIC DANCE?

Ecstatic Dance, conscious dance or conscious dance party is a concept of spontaneous dance without drugs and alcohol, where you can completely relax and express yourself. You will experience what it's like to let go of your ideas of how your dance should look like. The Ecstatic Dance set is prepared to take you naturally on your own dance journey.

RULES FOR THE EVENING

👉 we dance barefoot, without the influence of alcohol and drugs

👉 we don't talk in the space where we dance

👉 during the evening we do not use mobile phones, we do not film or take photos

We look forward to seeing you 💕

KATZI, ANNA, MAAR, Ecstatic Dance Tribe team & Venio

Sdílet událost

Informace o události: Events
bottom of page